Gerrit Nijhuis - grondlegger van Nijhuis en Reker architecten te Groningen 1877 - 1987


Gerrit Nijhuis - grondlegger van Nijhuis en Reker architecten te Groningen 1877 - 1987

language :
English English
Nederlands vertaal naar engels
Deutsch Deutsch


Contact met de auteur

Peter A. M. Suidman,
Zijlsterweg 17,
9988 RH Usquert,
t. 0595 422741
e. info@nijhuisarchitect.nl


Kraneweg 74